YAB pruža odgovarajuću, inovativnu i trajnu podršku i učenicima s invaliditetom i učenicima bez posebnih potreba. Također pruža podršku onima koji se žele educirati ili raditi s njima kako bi se uhvatili u koštac s problemima zlostavljanja i internetskog nasilja.

To će poboljšati socijalizaciju, smanjiti marginalizaciju i olakšati njihov život u školi i njihov prijelaz u odraslu dob, kako bi im se omogućilo da uživaju u potpuno zaokruženim životima i daju širi doprinos društvu.

Također će pružiti podršku edukatorima i trenerima u promicanju jednakosti, različitosti i uključivanja u učenje kroz obrazovne institucije i šire društvo.

Istraživanja pokazuju da zlostavljanje može negativno utjecati na djetetov pristup obrazovanju te dovesti do izbjegavanja škole i veće stope izostanaka, nižih ocjena, nemogućnosti koncentracije, gubitka interesa za akademska postignuća, a može povećati i stope napuštanja škole. Pandemija COVID-19 dovela je do povećanja korištenja digitalnih platformi, posebno u obrazovne svrhe.

Zbog pandemije, djeca bi također mogla biti uključena u internetsko zlostavljanje jer im je dosadno, usamljena su ili samo žele pozornost. Mladi ljudi s invaliditetom imaju veću vjerojatnost da od svojih vršnjaka da dožive nasilje, seksualno zlostavljanje i maltretiranje; također se često suočavaju s nasiljem povezanim s njihovim invaliditetom, kao i drugim, suptilnijim oblicima nasilja, poput isključivanja i izolacije

 Zlostavljanje se također može smatrati uznemiravanjem ako se temelji na učenikovoj rasi, boji kože, nacionalnom podrijetlu, spolu, invaliditetu ili vjeri. Stoga je od temeljne važnosti provoditi mjere za rješavanje problema nasilja u školama te da se njima više vodi računa o djeci i mladima s invaliditetom.

SC1

Promicati razvoj i stjecanje odgovarajućeg i korisnog znanja za rješavanje problema zlostavljanja i internetskog nasilja

SC2

Poticati svijest o rizicima povezanim sa zlostavljanjem i elektroničkim nasiljem te nesvjesnom upotrebom interneta i društvenih medija.

SC3

Poboljšati osnaživanje mladih učenika pružajući im glavne alate za kritičko razmišljanje protiv zlostavljanja i internetskog nasilja.

R1

YAB Resursni centar protiv zlostavljanja i internetskog nasilja

R2

Zbirka projekata kampanje protiv zlostavljanja

EXTRA

Izvješće o recenziji opsega (EN)

Šesti bilten

Peti bilten

Četvrti bilten